Medicinteknik

Säker och Snabb Utveckling

Säkerhet och pålitlighet är de viktigaste prioriteringarna inom medicinsk teknik – och även en stor utmaning med den ökande komplexiteten som kommer med innovativa lösningar och kombinationer av medicintekniska produkter. Lösningen till denna utmaning består av tillförlitliga och sofistikerade utvecklingsverktyg, som stöder processen och samtidigt minimerar tidsåtgången och kostnaden för dina projekt.

Med våra produkter blir det möjligt för tillverkare av elektroniska kontroll- och styrenheter att dramatiskt minska sina kostnader och utvecklingstider, och systematiskt öka sin produktivitet. 

Från Tidig Idé till Volymproduktion

dSPACE produkter har på flera sätt visat sig vara värdefulla inom medicinsk teknik och stödjer alla stadier av modellbaserad utveckling genom att integrera MATLAB® / Simulink®: 

  • Utformning av medicinteknisk utrustning: Att använda dSPACE off-the-shelf-hårdvarukomponenter garanterar en effektiv utveckling av algoritmer och kontrollfunktioner. Medicintekniska produkter kan valideras i ett tidigt skede utan dyr och tidskrävande intern utveckling. 
  • Automatisk kodgenerering: Produktionskod genereras direkt från dina verifierade funktionsmodeller utan manuell programmering. Detta säkerställer att modell och kod stämmer överens. Olika simuleringsalternativ stöder verifieringsprocessen – från modellnivå tidigt i utvecklingsprocessen, fram till den slutgiltiga koden. 
  • Tester av medicinteknisk utrustning: Enstaka programvarufunktioner eller hela medicintekniska produkter testas automatiskt i en simulerad miljö med olika testscenarier.

Du kan använda dSPACE mjuk- och hårdvara för hela utvecklingsprocessen eller enskilda etapper. Oavsett vad du väljer att göra så kommer verktygen att ha en verklig inverkan på effektiviteten i ditt projekt. Exempel på användingsområden är: 

  • Utveckling av proteser: Prototyputveckling av styrsystem till protes samt simulering och validering av protesens funktion 
  • Testning och validering av medicinska sensorer 
  • Utveckling och validering av medicinska verktyg 
  • Generering av produktionskod till styrsystem

 

Kontakta oss gärna för hjälp att effektivisera er utveckling av medicinsk teknik. 

Kontakta oss

Våra Tjänster

Vi hjälper er att snabbt komma igång med er dSPACE-utrustning och ställer vår kompetens till förfogande i alla delar av ett utvecklingsprojekt – från kravframtagning och design till test och verifiering.

Våra Tjänster

Läs Mer