Flygindustrin

Programvaran för flyg- och rymdsystem växer avsevärt i både storlek och komplexitet när industrin går mot innovativa koncept och alltmer elektrifierade flygplan. 

Utvecklingsbehoven för morgondagens kommersiella flygplan drivs på av stigande krav på effektiv bränsleförbrukning, lågbrusutsläpp, flygintervall och ekonomisk effektivitet. Dessutom måste flygtillverkare och dess underleverantörer följa en rad strikta standarder och normer som ARP4754, DO-178 eller DO-260. 

För att möta dessa utmaningar driver flyg- och rymdföretag framåt med banbrytande utveckling inom många olika områden. Hårdvara och programvara från dSPACE spelar en viktig roll genom hela utvecklingsprocessen för elektroniska styrsystem, och ger flygingenjörer de nödvändiga verktygen för att skapa högpresterande utvecklingsmiljöer och testbänkar. Med ett starkt verktygsstöd effektiviseras utvecklingsprocessen och säkrar en hög kvalitet på leveransen. 

Testsystemen vi tillhandahåller stöder avancerade användningsfall som kräver realtidssimulering av flera system som interagerar med verkliga komponenter i flygplanet. Den slutna miljön ger en effektiv verifieringsplattform för inbyggd programvara och integrerade system. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att utföra effektiva och automatiserade integrationstester 24 timmar om dygnet. Dessutom möjliggör den öppna och utbyggbara arkitekturen skalbarhet från stora till små uppsättningar beroende på applikation och bidrar därmed till en flexibel och kostnadseffektiv testmiljö som kan anpassas för olika testscenarier. 

Genom att tillhandahålla en sömlös och enkel integration av simuleringsmodeller i kombination med genomtänkta arbetsflöden och lättkonfigurerade system gör dSPACE-produkter det möjligt att tidigarelägga tester av flygplanskomponenter eller system. Därför är även kritiska flygscenarier fullständigt reproducerbara i en säker laboratoriemiljö för tidig testning på marken. Den flexibla och skalbara testmiljön möjliggör detaljerade och helautomatiska tester i varje utvecklingsstadium i nästan alla tänkbara flygsituationer.