Elektromobilitet

Elevating E-Mobility

Vare sig du arbetar med elektriska motorer, kraftelektronik, batterier eller smarta laddningssystem har dSPACE en komplett verktygkedja baserad på årtionden av erfarenhet för alla dina projekt inom elektromobilitet. Använd en pålitlig och skalbar verktygskedja med verktyg för utveckling, virtuell validering, kodgenerering och Hardware-in-the-loop tester med Fengco – er partner för utveckling och testning inom elektromobilitet.  

Höjdpunkter

  • Högpresterande realtidsteknik med ett brett utbud av verktyg och öppna modellbibliotek för utveckling och testning. 
  • Konfigurerbara icke-linjära flerfas motormodeller för testning på signal- och kraftnivå. 
  • Mekaniska testbänkar med hög dynamik för att inkludera mekaniska komponenter i er Hardware-in-the-loop simulator.  
  • Elektriska lastmoduler för hög spänning och ström, vilka integreras med er Hardware-in-the-loop simulator för tester av kontrollsystem på kraftnivå. 
  • Batterimodeller i kombination med högprecisions battericellsimulering för tester av Battery Management Systems (BMS). 
  • Sofistikerad simulering av kraftelektronik och stöd för de senaste kommunikationsprotokollen för testning av laddningsinfrastruktur och On-board charger. 

Läs mer på dSPACE.com