Andra Verksamhetsområden

Eftersom dSPACEs system opererar med signalöverföring på en rent elektrisk nivå kan de interagera med allt som styrs elektroniskt. Detta innebär att de går att använda inom områden utanför fordonsindustrin. Varhelst det finns ett behov för direkt övervakning och styrning av elektriska system går det att tillämpa dSPACEs kontrollsystem.

dSPACEs prototypsystem har exempelvis tillämpas för att programmera högtalarbaserad aktiv brusreduceringssystem för inomhusmiljöer, logik för industriborrar, aktiv vibrationsreducering för byggnader, hydrauliksystem för hissar, och mycket mer.