Verksamhetsområden

Verksamhets-områden

Modellbaserad & Datadriven Utveckling

Fengco erbjuder verktyg för utveckling och testning av inbyggda styrsystem, från prototyp till slutprodukt med verifierad funktionalitet. För reglersystem har vi länge förespråkat modellbaserad utveckling men idag jobbar vi också med datadriven utveckling för avancerade autonoma system. Läs mer: