Ingenjörstjänster

Fengco är en helhetsleverantör när det kommer till utveckling och testning. Vi strävar efter att alltid tillhandahålla högkvalitativa lösningar, och vi kommer att vara behjälpliga genom alla faser i processen– från kravspecifikation och design, till testning och verifiering. Våra erfarna Fengco-ingenjörer är  kompetenta inom dSPACE, MES, Intempora och UAI-verktyg. Vi hjälper dig med allt från småskaliga projekt till kompletta nyckelfärdiga lösningar. Med våra ingenjörstjänster hjälper vi dig att snabbt starta upp och integrera våra verktyg i din utvecklings- och testprocess för att skapa ditt eget arbetsflöde och verktygskedja för att lyckas. Fengco erbjuder också kurser och utbildning inom våra verktyg. Läs mer om våra kurser och utbildning r. 

Installation och Driftsättning

Tack vare över 20 års erfarenhet förstår vi fullt ut de krav som ställs på test- och utvecklingsmiljöer. Fengco kan hjälpa till med integration och uppstart av både mjukvara och hårdvara i alla miljöer och leverera kompletta lösningar färdiga att använda. Kombinerat med specialiserad utbildning i hur man använder systemen är det möjligt för oss att snabbt tillgodose att utvecklings- eller testsystemen är fullt fungerande för våra kunder.  

Applikationsutveckling

Fengcos mjukvaruutvecklare är vana vid att arbeta med modellbaserad utveckling för produktions- och miljömodeller i testmiljöer och har erfarenhet av att utföra tester i utvecklingsprojekt. Detta gör det möjligt för oss att stödja våra kunder med kunskap och erfarenhet genom hela testprocessen. 

Uppstartsservice

Fengco hjälper alla våra kunder att snabbt komma igång med produkter från dSPACE och MES och erbjuder nya kunder en halv dags support på plats från en av våra erfarna ingenjörer. 

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan förenkla din testprocess.  

Kompetensområden och möjligheter i korthet

HIL Simulering  

 • HIL-system (från selektiva tjänster till kompletta nyckelfärdiga system) 
 • Simuleringsmodeller 
 • Testhantering och automatisering 
 • Rådgivning  

 

SIL Simulering 

 • Introduktion av verktyg (VEOS) 
 • Integrering av virtuell validering i kundspecifika utvecklingsprocesser 
 • Kundspecifika verktygskedjor och integration 
 • Klustersimuleringar och molntjänster 

 

Scenario-baserad Testning för ADAS och AD 

 • Scenario-baserad testning 

 

Testhantering och Automation  

 • Introduktion till AutomationDesk 
 • Anpassning och testautomatisering i AutomationDesk  
 • Testhantering och processstöd 

 

Modellering  

 • Modellparameterisering / kalibrering och validering 
 • Modellintegration 
 • Modellutveckling och anpassning 
 • HIL-, MIL- och SIL-tester 
 • Integrera ASM i din utvecklingsprocess 

 

Elektriska och Mekatroniska Testbänkar 

 • Mekatroniska testbänkar 
 • Elektriska testbänkar 
 • Implementering 
 • Service på plats 
 • Simuleringsmodeller 

 

Mjukvaruarkitektur 

 • Integrering av SystemDesk i kundspecifika utvecklingsprocesser 
 • Migrera kundspecifika arkitekturer 
 • AUTOSAR-support 
 • Modellanalys och rådgivning 
 • Verktygsautomation 

 

ECU Autokodning  

 • Verktygsintroduktion av TargetLink 
 • Integrera TargetLink i kundens utvecklingsprocesser 
 • Modellanalys och rådgivning 
 • AUTOSAR-integration 
 • ECU-integration 
 • Utveckling och underhåll av verktygskedjan 
 • Rådgivning 

 

Rapid Prototyping och Datalogging  

 • Anpassade I / O-lösningar 
 • Nyckelfärdiga prototypsystem (från selektiva tjänster till kompletta nyckelfärdiga system) 
 • ECU-gränssnittslösningar 
 • Verktygsintroduktion och utbildning 
 • Anpassning till anpassade sensorsystem