Virtuell Validering

Tänk om du kunde skapa en virtuell prototyp av en styrenhet (ECU), testa dess funktioner och göra designändringar utan att behöva skapa en fysisk prototyp? Detta är virtuell validering.

Virtuell validering är en process som används för att testa och godkänna validitet av en styrenhet. Detta inkluderar simulering av ECU(-er) i flera miljöer och förhållanden för att säkerställa att styrenheten fungerar korrekt. Virtuell validering möjliggör design och implementation av systemet innan investering av ett betydande kapital.  Med andra ord minskar virtuell validering kostnader och marknadsledtiden samt ökar även reliabilitet och validitet av en ECU.

Användningen av virtuell validering ökar inom fordonsindustrin och när fordonstillverkare testar ny teknik i både elektriska och autonoma fordon. Genom virtuell validering kan företag simulera batterier och elektroniska designsystem, testa miljontals kilometerkörning och miljontals kodrader utan att manuellt bygga en prototyp. Flyg och försvar är en annan bransch som drar stor nytta av virtuell validering.

Fördelarna med virtuell validering är bland annat:

  • PC eller Cloud baserad simulering för validering av Virtuella ECU:er, V-ECU.
  • Ingen hårdvara förutom en PC krävs för valideringen.
  • Utveckla och genomför HIL-testfall utan tillgång till HIL-hårdvara (Frontloading).
  • Återanvänd en PC-baserad V-ECU i en realtidssimulering i HIL systemet.
  • Integrera V-ECU i ett funktionsutvecklingsscenario för att integrera redan utvecklade funktioner.
  •  

Integrerad del i utvecklingsprocessen

Genom virtuell validering går det dels att tidigarelägga delar av ett projekts integrationstestning genom simulering och genom att arbeta i en parallell process där de verkliga och de virtuella utvecklingsfaserna interagerar med varandra i tiden.

Verktygskedja

Med dSPACE:s verktygskedja finns alla möjligheter att skapa en komplett valideringsprocess. Med SystemDesk genererar man en eller fler V-ECU:er. VEOS används för PC-baserad simulering samt SCALEXIO och MicroAutoBox för realtidssimuleringar.

Virtuell Styrenhet (V-ECU)

En virtuell styrenhet (V-ECU) är en programvara som representerar en riktig styrenhet (ECU) i en simulering. En V-ECU består bara av en verklig produktionskod och kräver ingen speciell hårdvara, till skillnad från en Soft ECU, som använder bara av en förenklad Simulink® / Stateflow®-modell. I SIL-scenarier, V-ECU: er används istället för verkliga styrenheter eller regulator modeller.

ECU kan ha olika abstraktionsnivåer, beroende på vad de används för:

  • V-ECU: er på applikationsnivå innehåller utvalda delar av applikationsprogramvaran, operativsystemet, RTE och nödvändiga delar av grundläggande programvaran som vanligtvis tillhandahålls av dSPACE.
  • V-ECU kan också inkludera applikationsprogramvaran och delar av produktionens grundläggande programvara, såsom Dem, NvM och COM.
  • V-ECU kan inkludera komplett applikationsprogramvara och hårdvaruoberoende grundläggande programvara, förutom moduler för Microcontroller Abstraction Layer (MCAL)

Virtuell Generering av V-ECU:er

Det finns olika sätt att skapa en V-ECU, beroende på vad den ska användas till, projektets behov och om utvecklingen är baserad på AUTOSAR.

Funktions- och programvaruutvecklare som bara arbetar med enskilda komponenter kan skapa en V-ECU direkt med Simulink eller TargetLink. Resultatet är en enkel V-ECU med endast en specifik del av applikationsskiktet i ECU-programvaran. Det möjliggör grundläggande funktionstester.

Integrationstestare som vill testa ett mer komplext nätverk av funktioner kan kombinera programvarukomponenter, funktioner eller icke-AUTOSAR-kod från olika källor i SystemDesk för att skapa ECU: s programvaruarkitektur. De kan sedan använda SystemDesk V-ECU Generation Module för att skapa en komplett V-ECU. Detta inkluderar run-time- environment (RTE) och, om det behövs, grundläggande programvara utöver applikationslagret. V-ECU: erna används för PC-baserad simulering med VEOS.

Related Content:

Kontakta oss

Kurs: System-simulering

Vill du lära dig att använda produktionskod för en AUTOSAR 4.x ECU vid skrivbordssimulering? Fengco erbjuder en endagskurs i Systemsimulering.

Kurs: System-simulering

Läs Mer