Testbänkar

Nyckelfärdiga testbänkar för mekatroniska komponenter och system kan användas för att testa och utveckla funktioner, automatiserade och acceptanstester, granskning av beteende vid fellägen, konceptvalidering, mekaniska uthållighetstester och mätning av enheten som testas. dSPACE erbjuder dynamiska och nyckelfärdiga testbänkar, som möjliggör att Hardware-in-the-Loop (HIL)-testfall kan få åtkomst till den elektroniska (Electronic Control Unit, ECU) trots att det inte är möjligt enbart genom styrenhetens elektriska gränssnitt.

När det inte är möjligt att komma åt styrenheten enbart med elektriska gränssnitt krävs mekanisk åtkomst. Detta är också viktigt i situationer som:

 • Tillämpning av mekanisk belastning på elektriska drivenheter
 • Fysisk stimulering av integrerade sensorer för mekaniska styrenheter
 • Mekanisk stimulering av maskinens gränssnitt mot människan

Med HIL-teknologi är det möjligt att testa och integrera elektriska kontrollenheter med . Referensvärden för lastmaskinerna genereras i realtid med realtidssimuleringsmodeller. Genom relevanta I/O-gränssnitt, uppnås closed-loop drift mellan testbänkens komponenter, den elektriska styrenheten och simuleringen. Genom att koppla testbänken med en HIL-simulator kan realistiska belastningsscenarier för elektroniska och mekaniska komponenter skapas. Olika lastmaskiner används för olika krav och applikationer: roterande drivenheter, ställdon för t.ex. hjulspindel, högdynamiska linjära motorer etc.

Att använda mekatroniska testbänkar är vanligt inom följande områden:

 • Styrsystem, så som:
  • Elektrisk servostyrning
  • styrning
  • Kontrollerade elektriska pumpar, t.ex. bränsle och hydraulik
 • Mekatroniska elektroniska kontrollenheter med integrerade sensorer och ställdon, så som:
  • Växelstyrenheter med integrerade hastighetssensorer
  • Parkeringsbroms-ECU med integrerad lutningssensor
  • ESP med integrerad rotationshastighet och accelerationssensor
  • Pedalmanövrering för testning av elektroniska bromsförstärkare
  • Force Feedback-reglering i körsimulatorapplikationer

Kontakta oss