Simuleringsmodeller

Simuleringsmodeller

dSPACE erbjuder även ett set av simuleringsmodeller för fordonsindustrin, kollektivt refererade till som ASM – Automotive Simulation Models. ASM erbjuder omfattande simuleringslösningar för att simulera kompletta fordonsmiljöer, inklusive förbränningsmotorer, elektriska komponenter och drivlinor, fordonsdynamik och trafikmiljöer.

ASMs motormodeller är ideala för att utveckla och testa motor-ECUer och avgasefterbehandlings-ECUer. De simulerar en förbränningsmotor, inklusive alla nödvändiga komponenter, som ett kontrollerbart system för ECUerna. Det finns modeller för diesel- och bensinmotorer med olika typer av bränsleinjiceringssystem och avgasbehandlingssystem. Simuleringar i realtid kan utföras med medelvärdesmodeller eller fysiskt baserade modeller.

Fordonsdynamiksmodellerna är en utmärkt grund för att utveckla och testa ECUer för fordonsdynamik, så som ESP-funktioner, styrning och stötdämpning. Dessa är en perfekt start för att utforska fordonsdynamik i de utvecklingsfaserna. Modeller för passagerarfordon, truckar och vagnar finns tillgängliga, och kan enkelt konfigureras med ett användarvänligt gränssnitt.

Fordon innehåller en stor mängd olika elektriska komponenter som alla kan modelleras virtuellt av simuleringsmodellen för elektriska komponenter. Modellen hjälper med att utveckla och testa hybrid-ECUer, batterihanterings- och blinkersystem. Användare kan enkelt parametrisera de modellerade komponenterna grafiskt för att se till att de matchar det kontrollerade systemet.

En omfattande trafikmodell med virtuella trafikanter och omkringliggande objekt finns

tillgänglig för att utveckla och testa förarassisteringssystem. De olika sensormodeller in det simulerade testfordonet upptäcker andra trafikanter, samt statiska och dynamiska objekt i den omkringliggande miljön. Med dessa modeller kan trafikscenariot och den omkringliggande miljön enkelt definieras grafiskt

Kontakta oss

Våra Tjänster

Vi hjälper er att snabbt komma igång med er dSPACE-utrustning och ställer vår kompetens till förfogande i alla delar av ett utvecklingsprojekt – från kravframtagning och design till test och verifiering.

Våra Tjänster

Läs Mer