Hardware-in-the-Loop (HIL)

Hardware-In-the-Loop Testsystem

Hardware-In-the-Loop (HIL) simulering är en systematisk metod för att testa funktioner, systemintegration eller kommunikation i elektroniska styrenheter, ECU:er, oavsett om det gäller fordon, robotik, flygsystem, automatisering eller medicinsk teknik. Metoden bygger på att så mycket som möjligt av det styrda systemets mekanik, sensorer och ställdon simuleras. När ECU:n styr det simulerade systemet kan man t ex medvetet injicera fel för att testa att ECU diagnostiken fungerar som förväntat. Om testerna utförs i ett tidigt utvecklingsstadium ökar de produktens tekniska mognad och reducerar därmed mängden tid och kostnadskrävande resurser som krävs i följande steg.

Hårdvara

HIL-hårdvaran går att skala från ett enkelt styrsystem till ett komplext distribuerat system med nätverkande ECU:er. dSPACE:s HIL-simulatorer kan användas flexibelt från komponenttest till simulering av kompletta virtuella fordon och finns i alla storlekar från mindre skrivbordsvarianter till stora system med fler 19″-rack för integrationstester av alla fordonets ECU:er, allt för att passa kundens krav.

Typiskt behöver man dock:

 • Realtidsprocessor för simulering, från en-kärniga till flerkärniga multiprocessorsystem
 • I/O-kort för simulering av sensorer och mätning av ECU-signaler till ställdon
 • I/O-kort för kommunikation
 • Simulering av en fast eller variabel spänningsmatning till ECU:er, inkl strömmätning
 • Elektrisk felinjicering, kortslutning till olika nivåer, kabelbrott, glapp mm

 

Programvara

Olika typer av programvara behövs, dels beroende på testutrustningen men också på den företagsspecifika testprocessen. Vi erbjuder ett stort utbud av mjukvara för att kontrollera och automatisera testningen, samt täcker alla testfaser från funktionstest till ECU-test till nätverkstest.

 • Implementationsmjukvara för modellering, I/O, kompilering mm
 • Experimentverktyg för mätning och kalibrering
 • Verktyg för generering av automatiserade tester
 • Data-, versions- och varianthantering av dels ECU:er men även t ex resultathantering och rapportgenerering

Utöver detta erbjuder vi dessutom ett stort antal simuleringsmodeller för alla typer av applikationer med öppna gränssnitt för att integrera kund- eller tredjepartsmodeller.

Detta innefattar bland annat:

 • ASM (Automotive Simulation Models), en verktygssvit för att simulera förbränningsmotorer, fordonsdynamik, elektriska komponenter och trafikmiljön.
 • Dedikerad programvara för Electromobility med elektriskt komponentbibliotek och implementering av FPGA-modeller för att simulera och testa applikationer för elektriska enheter.
 • Sensorsimulering, en unik och komplett lösning som simulerar en sensors fysiska fenomen och egenskaper.
 • Vi stödjer Functional Mock-up Interface (FMI), en öppen standard för verktygsoberoende utbyte och integration av modellerna som tillhandahålls av olika verktygsleverantörer.