Datahantering & Samarbete

SYNECT är ett verktyg för datahantering och samarbete med fokus på effektiv och automatiserad verifiering och validering av mjukvaran i inbyggda system. 

SYNECT hjälper dig att hantera och automatisera testning oavsett om det är ett litet lokalt team eller ett stort globalt teamoch kopplar ihop managementprocesser, testning och verktyg. SYNECT ser till att det är full spårbarhet från krav till testresultat. Kraftfulla övervakningsmöjligheter, såsom rapporter och dashboards visualiserar teststatus och testförlopp. Med sitt unika stöd för varianthantering tillhandahåller SYNECT ett systematisk och transparent tillvägagångssätt för test och verifiering av varianter och versioner av inbyggda system. 

Dessutom kan SYNECT användas för att automatisera testsystem t.ex genom att förbereda ett Hardware-In-The-Loop (HIL) system eller bygga simuleringsmodeller, vilket möjliggör kontinuerlig testning och ett agilt arbetssätt. SYNECT hjälper till att möjliggöra 24/7 testning och optimera användning av testsystem.