Systemarkitektur

AUTOSAR

Mjukvaran i fordon blir mer och mer komplex. Detta gäller både för funktioner som distribueras över flera elektroniska styrenheter, och för funktioner med en ECU. Det behövs därför bättre verktygsstöd på systemnivå och arkitekturnivå för att möta den närliggande framtidens utmaningar. Med ökande komplexitet behövs standarder som AUTOSAR.

AUTOSAR Classic Platform-standarden fokuserar på ECU-programvaruarkitekturer för djupt inbyggda system. ECU-programvaran är statiskt konfigurerad för en specifik maskinvaruplattform, vilket kräver minimal datorkraft.

AUTOSAR Classic Platform-standarden innehåller specifikationer för gränssnitt mellan applikationsfunktioner och grundläggande mjukvarumoduler. Dessa specifikationer stöder separat utveckling av olika funktioner som mjukvarukomponenter (Software Components). De förenklar uppgifterna att kombinera funktioner för att skapa en ECU och integrera flera ECU:er. Det är också enklare att byta ut och återanvända programvarukomponenter, eftersom funktioner som redan har validerats kan användas igen. Detta minskar i sin tur utvecklings- och testningsarbetet.

AUTOSAR Adaptive Platform har utvecklats med kraven på tjänsteorienterade programvaruarkitekturer i åtanke och fokuserar på flexibilitet. Det gör det möjligt att utforma flexibelt strukturerad ECU-programvara som kan anpassas även efter den släppts. Detta är idealt för nya användningsområden, såsom autonom körning.

Strukturen på mjukvaran för AUTOSAR Adaptive Platform och den kravbaserade kommunikationsinställningen möjliggör programuppdateringar efter att ecun har installerats i fordonet. Dessutom möjliggör adaptive-plattformen för en hög kommunikationsbandbredd, vilket gör den idealisk för resurskrävande applikationer, till exempel funktioner inom autonom körning.

Som en Premium Member i AUTOSAR-konsortiet tillhandahåller dSPACE verktyg som är väl lämpade för AUTOSAR-utveckling, vilket gör det enkelt att följa eller anpassa till AUTOSAR-standarden. dSPACE erbjuder produkter som möjliggör:

  • ECU mjukvaruarkitektur och systemutveckling enligt AUTOSAR R3 och R4
  • Enkel och effektiv modellering med diagram och redigerare
  • Generering av virtuella ECU:er för validering tidigt i putvecklingen med VEOS eller SCALEXIO
  • Koppling med TargetLink för funktionsutveckling
  • Komplett och dokumenterat API för automatisering
  • Kraftfull validering av AUTOSAR-modeller

dSPACE-produkter stöder både AUTOSAR Adaptive och AUTOSAR Classic.

För modellering av systemarkitekturen är SystemDesk ett kraftfullt verktyg med djupgående AUTOSAR-stöd. SystemDesk möjliggör intuitiv modellering av arkitektur och generering av virtuella ECU:er som kan innehålla TargetLink AUTOSAR-kompatibel produktionskod för simulering i en HIL– eller SIL-miljö med VEOS eller SCALEXIO.