TargetLink

TargetLink är en mjukvara som genererar produktionskod (C-kod) direkt från den grafiska utvecklingsmiljön i MATLAB®/Simulink®/Stateflow®. Att på ett enkelt sätt kunna generera högkvalitativ produktionskod från modeller är ett värdefullt och användbart verktyg inom modellbaserad utveckling eftersom modellerna i ett tidigt skede kan testas och verifieras.

Koden som genereras från TargetLink är högkvalitativ, optimerad, flexibel och konfigurerbar. Den blir optimerad för målprocessorn och standarder som AUTOSAR stöds. Dessutom kan TargetLink automatiskt generera dokumentation för koden.

Styrkor & Fördelar

  • TargetLink används i praktiken – i oräkneliga produktionsprojekt och miljontals fordon
  • Best-in-class-kod – mycket effektiv, mycket konfigurerbar och spårbar
  • Kraftfull programvara för konfiguration med TargetLink Data Dictionary
  • Verifiering med enknappslösning för MIL, SIL & PIL
  • Idealisk för fordonsbranschen och liknande
  • Kraftfulla verktyg från samarbetspartners för modelldesign, validering och verifiering
  • Certifiering för ISO 26262, IEC 61508, och derivat av dessa standarder
  • Arbetsflödesdokumentet för DO-178C / DO-331 tillgängligt

Relaterat Innehåll

Kontakta oss