SystemDesk

SystemDesk är ett modellbaserat verktyg för systemarkitektur för utveckling av AUTOSAR-arkitekturer och system för applikationsmjukvara. Systemdesk gör det möjligt att snabbare planera, implementera och integrera komplexa systemarkitekturer i distribuerade mjukvarusystem.

SystemDesk kan generera virtuella ECU:er av applikationsmjukvaran, och kan sedan använda de virtuella ECU:erna för testning på en simuleringsplattform. Ett exempel på en sådan plattform är den PC-baserade plattformen VEOS. Denna funktion gör det möjligt att validera applikationsmjukvaran innan den riktiga hårdvaran finns tillgänglig.

Det grafiska gränssnittet ger en bra överblick av de system som konstrueras, och de förkonfigurerade dialogrutorna i SystemDesk gör det lätt att använda. SystemDesk fungerar bra tillsammans med kodgenereringsverktyget TargetLink, och data kan enkelt växlas mellan de två verktygen. Detta gör det möjligt att på ett smidigt sätt implementera funktionalitet i mjukvaruarkitekturen som designas i SystemDesk. Importering och exportering av AUTOSAR-filer stöds.

Några av fördelarna med SystemDesk

  • Tydlig översikt med hjälp av konfigurerbara grafiska vyer
  • Konfigurerbar Import/Export av XML-filer
  • Enkelt att generera virtuella ECUer för validering
  • Öppet och tydligt API för automatisering av verktygskedjor

Relaterat Innehåll

Kontakta oss