SYNECT

SYNECT är ett datahanterings- och samarbetsverktyg med särskilt fokus på modellbaserad utveckling och ECU-testning. Verktyget hjälper till med hantering av modeller, signaler, parametrar, tester, testresultat osv. Dessutom hanteras alla beroenden, versioner och varianter, och de underliggande kraven genom hela utvecklingsprocessen. Ett verktyg som SYNECT ger fullständig spårbarhet mellan krav, modeller, parametrar och testfall.

SYNECT har ett öppet API och integrerar nära med tekniska verktyg som AutomationDesk, TargetLink, Matlab®/Simulink® och verktyg för applikations- och produktlivscykelshantering (ALM och PLM). Stöd finns för relevanta standarder. Ett syfte med SYNECT är att ge sömlös dataöverföring mellan de verktyg som användaren föredrar att använda. Exempel på områden där SYNECT används är för datahantering inom fordonsindustrin, flygindustrin, industriell automation och medicinsk teknik.

Relaterat Innehåll

Kontakta oss