SCALEXIO

SCALEXIO är den senaste generationen av Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer från dSPACE, och finns i allt från små off-the-shelf-system till stora kundanpassade system. En HIL-simulator som SCALEXIO kan användas för testning i alla tänkbara domäner, och framförallt för testning av ECU:er. Vid HIL-testning av en ECU kopplas ECU:n in till HIL-systemet och testas i en virtuell miljö där t ex motor och fordon ersatts med modeller från exempelvis Simulink®. Riktiga laster kan kopplas in till HIL-systemet parallellt med ECU:n under test.

Alla SCALEXIO-simulatorer är utrustade med industriprocessorer som ger den mycket stark beräkningskraft, och det finns stöd för att med jämna mellanrum byta ut processorn mot en nyare och starkare variant. Dagens processorer är flerkärniga och om simuleringsmodellen är omfattande så finns möjlighet att nyttja upp till sju kärnor per processor. Räcker inte detta är det även möjligt att koppla ihop ett SCALEXIO-system med fler HIL-system från dSPACE, även de äldre varianterna.

Till SCALEXIO finns olika I/O-lösningar så att systemet kan anpassas till kund. Exempelvis finns möjlighet att välja I/O-portar som kan konfigureras mellan att vara analoga eller digitala genom mjukvara. De flesta kanalerna är dessutom utrustade med varsin Failure Insertion Unit (FIU) för felinjicering. All konfiguration av I/O som t ex val av signaltyp eller signalkonditionering till SCALEXIO sköts genom det grafiska verktyget ConfigurationDesk.

Stöd finns också för Functional Mock-up Interface (FMI) så att simuleringsmodellerna kan komma från flera olika källor.

Relaterat Innehåll

Kontakta oss