Real-Time Testing

Python-baserad testautomatisering i realtid

Python-baserad testautomation – 100% reproducerbara test exekverade i realtid, tidssynkront med simuleringsmodeller 

Användningsområde

Automatiserade tester exekveras ofta på en PC som är kopplad till ett hardware-in-the-loop-system (HIL-system). Detta tillvägagångssätt kan oftast inte hantera de fall då en noggrannare tidsprecision krävs. Exempelvis, om en ECU:s funktionsutförande måste spelas in och svaras på inom ett par millisekunder. För dessa användarfall är svaret Real-Time Testing med sina Python-skript för realtidstestning. 

Fördelar

Skripten exekverar på en simuleringsplattform, t ex ett dSPACE HIL-system. De körs tidssynkront med modellen, så alla testutföranden utförs med realtidsbasis – med 100% reproducerbarhet. Detta öppnar upp ännu fler testmöjligheter med dSPACE simuleringsplattformar. Reaktiva tester som kan reagera på ändringar i modellvariabler under samma simulerade tidssteg kan implementeras. Tidsmätningar i tester blir också mycket mer exakta, eftersom det nu inte finns några latenser på grund av kommunikation. Simuleringens tidssteg blir då den enda begräsningen för tidsupplösningen på mätningar. Realtidsskript kan inte bara köra på HIL-system, utan också på VEOS, som är vår PC-baserade plattform för offline-simulering. Man kan därför återanvända testskripten sömlöst genom hela utvecklingsprocessen – från virtuell validering till HIL-simulering. 

Relaterat Innehåll

Kontakta oss