Real-Time Interface (RTI)

Real-Time Interface är ett tillägg till C-kodsgeneratorn Simulink Coder® som tillåter sömlös, automatisk integration av dina Simulink®-och Stateflow®- modeller på realtidshårdvara. Varje signal i modellen som ska fungera som in- eller utport på hårdvarukortet kopplas till ett block från RTI-biblioteket. När C-kod genereras från modellen genom ett enkelt kommando kan den exekveras på en realtidsplattform, där I/O blir specificerat enligt blocken från RTI. Varje I/O-block har en dialogruta där kanal och annan specifikation såsom parametrisering kan ställas in. 

Oberoende om du håller på med Rapid Prototyping eller Hardware-In-The-Loop-simulering så är RTI länken mellan dSPACE hårdvara och utvecklingsmjukvaran MATLAB®/Simulink®/Stateflow® från MathWorks. 

Relaterat Innehåll

Kontakta oss