MotionDesk

MotionDesk är ett visualiseringsverktyg som ger ut visuell feedback av Hardware-in-the-loop (HIL) simulering i realtid. Verktyget visualiserar simuleringar i virtuella 3-D-omgivningar som noggrant representerar simuleringsscenariona. Exempel på olika simuleringar som kan vara bra att visualisera är olika trafikscenarier som t ex filbyte, parkering eller svängning i en korsning.

En bra visualisering av simuleringar är ett bra sätt att bekräfta och tolka resultatet från det simulerade systemet. Det ger en god inblick i hur systemet beter sig under hela simuleringen. Det är möjligt att spela in simuleringar och sedan jämföra flera simuleringar samtidigt.

MotionDesk är väl integrerat med verktyget ModelDesk och modellerna i Automotive Simulation Models (ASM). Det finns också stöd för visualisering av simuleringar som behandlar allt inom advanced driver assistance systems (ADAS).

Relaterat Innehåll

Kontakta oss