MicroLabBox

MicroLabBox (MLBX) är ett kompakt och högpresterande utvecklingssystem som passar perfekt för funktionsutveckling i labbet. Den kan användas för att snabbt och enkelt sätta upp t ex regler-, test- eller mätapplikationer så att de kan utvecklas och utvärderas.

Eftersom MicroLabBox har över 100 I/O-portar av olika typer så lämpar den sig för en rad olika applikationsområden. Exempel är utveckling av robotik, medicinsk teknologi, elektriska drivkretsar, fordonsapplikationer och flygtekniska applikationer. Applikationen designas i Simulink® och laddas ner på MicroLabBox med ett knapptryck.

Högpresterande processor och låg latens i I/O innebär att MicroLabBox lämpar sig för realtidsapplikationer. Dessutom finns en programmerbar FPGA vilket ökar flexibiliteten ytterligare. FPGA:n gör det möjligt att testa extremt snabba regleringar, vilket kan krävas vid exempelvis reglering av elmotorer.

MicroLabBox stöds av ett omfattande dSPACE-mjukvarupaket, inklusive t.ex. Real-Time Interface (RTI) för Simulink® för modellbaserad I/O-integration och programvaran ControlDesk, som ger åtkomst till realtidsapplikationen under körning med hjälp av grafiska instrument.

MicroLabBox finns med flera varianter av I/O-portar:

  • Sub-D-portar på sidan
  • BNC och Sub-D-kontakter på ovansidan
  • Fjäderterminaler på ovansidan

Relaterat Innehåll

Kontakta oss