MicroAutoBox

MABXII

MicroAutoBox (MABX) är ett komplett högpresenterande realtidssystem som inkluderar både processor (Power PC) och I/O (AD, DA, CAN, Digital I/O mm.).  Den är utmärkt för snabb prototyping av funktionalitet, och kan fungera som en ECU under utveckling av ECU-beroende applikationer. Några typiska områden där MicroAutoBox används är inom utveckling av drivlinor, chassi, ADAS, elmotorreglering och flygindustrin. MicroAutoBox kopplas till en PC eller laptop där en applikation kan laddas ner och sedan övervakas, parametriseras och styras med full inblick i systemet. Applikationen kan även sparas på MicroAutoBoxen så att den laddas direkt när den blir strömsatt.

Med ECU-liknande startup-tid, likströmsmatning och kompakt format kan MicroAutoBox används med fördel i portabla applikationer. Den är robust och klarar stötar och vibrationer enligt ISO 16750–3:2007.

MicroAutoBox finns i olika varianter, alla med olika interface och funktionalitet på I/O. Det finns varianter som stöder alla de vanliga kommunikationsbussarna som CAN, CAN FD, LIN, K/L-Line, FlexRay och Ethernet. Om extra signalkonditionering behövs så finns RapidPro som är ett off-the-shelf-system för signalkonditionering, vilket fungerar bra tillsammans med MicroAutoBox. Alla MicroAutoBox kan integreras med en embedded PC, och det finns möjlighet att utvidga den med en FPGA-enhet som kan programmeras genom Simulink®.

MABXIII

Den nya MicroAutoBox III är den nya generationen av den etablerade dSPACE MicroAutoBox, ett realtidssystem för att genomföra snabba, in-vehicle funktions-prototyper.

Det kraftfulla systemet kan läggas till eller ersätta en elektronisk kontrollenhet (ECU), och låter dig uppleva och testa kontrollfunktioner i en verklig miljö. MicroAutoBox III är ideal för många olika RCP-applikationer (rapid control prototyping), antingen som en enda demonstratör eller för att utrusta hela testflottor. Exempel på applikationsområden är:

  • Elektromobilitet, elektrifiering och drivlinekontroll
  • Assisterande, högt automatiserad och autonom körning
  • Kontroll av chassi, kaross och fordonsdynamik
  • Övervakning och domänkontroll
  • Buss/nätverksportar och övervakning
  • Buller, vibrationer, position och rörelsekontroll

MicroAutoBox III en unik kombination av högpresterande, omfattande automotive I/O, inklusive buss- och nätverksstöd, och en kompakt och robust design – allt till ett förmånligt pris. Den omfattande programvarumiljön låter dig konfigurera, programmera och hantera systemet enkelt och med minimal ansträngning.

Relaterat Innehåll

Kontakta oss