DS1104

DS1104 är ett kostnads-effektivt PCI-kort som ger en PC möjlighet att fungera som utvecklingssystem för RCP – Rapid Control Prototyping. Kortet kan installeras i princip i vilken PC som helst, och fungerar utmärkt som ett första prototypsystem. 

Kortet har en realtidsprocessor baserad på PowerPC-teknologi och har ett set av I/O som gör kortet till en ideal lösning för att utveckla kontrollsystem inom en många olika områden. Kortet används även brett inom universitetsmiljöer. 

DS1104 fungerar tillsammans med dSPACE Real-Time Interface för att enkelt utforma och ladda upp modeller till den integrerade processorn via Simulink Coder®, vilket reducerar implementationstiden till ett minimum. 

Relaterat Innehåll

Kontakta oss