ControlDesk

ControlDesk är programvaran som kopplar ihop användaren med realtidssimuleringen. I ControlDesk kan man  enkelt styra, läsa av och ändra parametrar från modeller i Simulink® som simuleras på en realtidsplattform. Detta innebär full kontroll och överblick av modellen när den exekveras i realtid. Instrumentpaneler kan designas av användaren och byggs enkelt upp med drag-and-drop-teknik. I/O-portar från dSPACE-hårdvarukort kan kommas åt genom att använda RTI-block i Simulink®-modellen som simuleras.

Utöver möjligheten att användas mot dSPACE-hårdvara kan ControlDesk användas för kalibrera, mäta och diagnostisera ECU:er via standardiserade kalibreringsprotokoll såsom CCP, XCP och ODX. Det är också möjligt att ansluta direkt till kommunikationsbussar för att få full överblick och kontroll över dem. I ControlDesk finns det också funktionalitet för att behandla mätdata för att utvärdera applikationer och modeller.

Ett verktyg som ControlDesk har en väldigt bred användningsfront, och kan användas i allt från utveckling av funktionalitet på modellnivå till att övervaka och styra simulering av den kompletta applikationen på målhårdvaran.

Relaterat Innehåll

Kontakta oss