ConfigurationDesk

ConfigurationDesk är ett verktyg för grafisk konfigurering av hårdvaran hos SCALEXIO-system.

En HIL-applikation består alltid av minst två separata delar, dels en beteendemodell och dels en I/O modell. Normalt används ett och samma verktyg för att konfigurera både beteende- och I/O-modellerna vilket medför ett antal begränsningar. Dels måste I/O- och beteendemodellerna konfigureras i samma modelleringsverktyg och dels så måste koden genereras om för båda modellerna även om man gör en mindre ändring i enbart den ena modellen.

Genom att separera beteende- och I/O-modellen i två olika verktyg så öppnar sig nya och effektivare processmöjligheter för en HIL-grupp. Beteendemodellutvecklaren och I/O-modellutvecklaren kan nu arbeta parallellt på sina respektive PC-datorer. Det möjliggör även att använda beteendemodeller från alla andra modelleringsverktyg än enbart Simulink®. Alla modelleringsverktyg som kan generera en FMU 2.0 kan användas som beteendemodell för simulering på en SCALEXIO-HIL. C eller binärkod från respektive modell importeras och kopplas ihop i ConfigurationDesk. Till slut laddar man den kompletta och exekverbara modellen ner till processorn eller till multipla processorer på hårdvaran.

Även en så kallad V-ECU går att integrera. Det är användbart om man inte har tillgång till ECU:n för en viss funktion ännu. Ett ytterligare fall är att man vill inkludera en viss funktionalitet från en underleverantör som inte vill lämna ut sin funktion i C-kod eller som simuleringsmodell.

Det är möjligt att definiera och dokumentera externa enheter som t ex ECU:er och laster och att inkludera deras signalegenskaper. Exempel på sådana signalegenskaper är elektriska egenskaper, inställningar för felinjicering, inställningar för laster och vanliga beskrivningar. ConfigurationDesk visar på ett strukturerat vis den användardefinierade vyn av signalvägarna från I/O-pinnarna på ECU:n/lasten fram till beteendemodellens interface. Det är möjligt att generera en csv-fil med information om kablage och externa enheter.

ConfigurationDesk har även en Configuration Version som kan användas för att konfigurera och diagnostisera RapidPro-hårdvaran.

Kontakta oss