Bus Manager

Bus Manager är ett centralt verktyg för konfiguration av busskommunikation i simuleringar. Exempelvis används det för restbussimulering och implementation av busskommunikation i realtidsapplikationer på SCALEXIO-system. Det stödjer en rad olika kommunikationsbussar, exempelvis LIN, CAN och CAN FD, och kan arbeta med flera kommunikationsmatriser för varje enstaka konfiguration.

Då Bus Manager används för implementation av busskommunikation på SCALEXIO finns det som ett tillägg till ConfigurationDesk, men det går även att använda som ett Stand-alone verktyg. 

Konfigurationen av restbuss är justerbar, och det är möjligt att automatisera verktyget genom dess Tool Automation interface.

Relaterat Innehåll

Kontakta oss