AutomationDesk

AutomationDesk är ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk kan användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om programmering. Automatiserade tester kan utföras både vid tidig funktionsverifiering och vid Hardware-in-the-loop (HIL) testning.

AutomationDesk innehåller ett stort bibliotek av grundläggande funktioner som används för att implementera testfall. Biblioteken innehåller fördefinierade funktioner för att enkelt kunna läsa och skriva t.ex. till en HIL-simulator, en Failure Insertion Unit (FIU) eller verktyg som kan hantera kalibrering, mätning och diagnostisering av hårdvaran där testfallen körs. Ett exempel på det sistnämnda verktyget är ControlDesk.

AutomationDesk stödjer standarder som bland annat ASAM, HIL API och XIL API. Det finns även interface för att kommunicera med t ex ModelDesk eller tredjepartsverktyg.

Testerna som utvecklas i AutomationDesk går att återanvända, och verktyget genererar automatiskt kategoriserade testrapporter. Detta ger möjlighet att spara mycket tid inom testutveckling.

Relaterat Innehåll

Kontakta oss