Kurs: AutomationDesk

Kursdeltagarna får lära sig hur man använder de inbyggda biblioteken för att komma åt HIL-plattformar så väl som andra relaterade verktyg t ex felinjiceringsenheter, kalibrerings- och diagnostikverktyg, MATLAB® och ControlDesk. Deltagarna får även lära sig att skapa egna bibliotek fyllda med egendefinerade teststeg och kompletta testsekvenser. Man får under kursen genomföra ”hands-on”-övningar i verktygen för att lära sig strukturera projekt och implementera testsekvenser.

Deltagare

 • Ingenjörer som är intresserade av att öka produktiviteten i en befintlig testmiljö genom automatisering
 • Rekommenderade förkunskaper: Erfarenhet av ControlDesk

Mål

 • Sätta upp automatiserade tester effektivt
 • Utveckla återanvändningsbara tester baserade på block från biblioteken
 • Utveckla testsekvenser effektivt med hjälp av felsökning
 • Generera meningsfulla rapporter
 • Spela in och manipulera realtidssignaler
 • Automatisk utvärdering av signaler och efterbehandling av signaler
 • Strukturering av tester med befintliga bibliotek i AutomationDesk

Verktyg och System

 • AutomationDesk
 • ControlDesk

Kursinnehåll

 • Motivering för automatisad testning
 • Introduktion till AutomationDesk
 • Testexekvering och testresultat
 • Skapa tester med ”Sequence builder”
 • AutomationDesks ramverks- och testbibliotek
 • Åtkomst till dSPACE-plattformar (XIL API)
 • Utvärdering av signaler
 • Signalbaserad testning
 • AutomationDesks inbyggda bibliotek

Relaterat Innehåll

Kontakta oss