Prototypsystem

Med prototypsystem från dSPACE kan du snabbt utveckla, optimera och testa nya kontrollstrategier i en verklig miljö utan manuell programmering. Rapid Control Prototyping (RCP) hjälper dig att hitta designfel och åtgärda dem omedelbart. Med dSPACE mjukvara för implementation, Real-Time Interface (RTI) och ConfigurationDesk kan modeller utvecklade med MATLAB® / Simulink automatiskt implementeras på dSPACE-hårdvaran. Lättanvända bibliotek med tillgång till många olika interfaces gör att du kan ansluta in- och utgångar till modellen. Med hjälp av mjukvaran ControlDesk kan du övervaka och ändra variabler under exekvering med hjälp av grafiska instrument. Eftersom prototyphårdvaran är mycket mer kraftfull än de faktiska elektroniska styrenheterna (ECUer) med avseende på processorkraft och minne behöver nästan inga hårdvarubegränsningar beaktas. dSPACE prototypsystem kan användas som ersättning (fullpass) eller förlängning (bypass) av ECU funktionallitet. För att bygga ditt eget skräddarsydda prototypsystem erbjuder dSPACE ett brett utbud av mjukvaru- och hårdvarukomponenter för off-the-shelf för användning i fordon, labb eller testbänkar. Komponenterna är väl lämpade för fordons-, flyg- och medicinsk teknik, robotik och många andra applikationsområden.

Kontakta oss