GNSS-simuleringar i ett HIL-system

Många fordonsapplikationer är beroende av satellit-baserat stöd för upptäckt av fordonsposition. Eftersom satellittillgänglighet och kvalitet på GNSS (Global Navigation Satellite Systems) kan variera beroende på var i världen fordonet befinner sig, så måste applikationerna testas noggrant i många olika scenarier. Fengco har nu tillsammans med Provinn skapat en simulering som visar hur detta kan gå till.

Denna typ av tester kan i framtiden användas för att utveckla applikationer som kräver satellitdata för att avgöra fordonsposition, så som navigeringssystem, elektroniska horisonter eller V2X kommunikation. Fengco har levererat en dSPACE SCALEXIO hårdvara, MotionDesk samt ASM (Automotive Simulation Models) till projektet, som har kopplats samman med Provinns simulator GSS7000 från Spirent.

I projektet har man använt custom I/O moduler, så att SCALEXIO kan skapa utdata från fordonsmodellen, som överförs till Spirents GNSS-simulator för att generera GPS-signaler. På så sätt har man kunnat simulera bilens rörelse samtidigt som bilen tar emot positionsdata från simulerade satelliter.

Detta möjliggör verklig input till kontroll av simuleringar på GNSS simulatorer, så som GSS7000 från Spirent, vilket effektiviserar testprocesser och ökar noggrannheten vid tester av GNSS-baserade körfunktioner. Dessutom har man importerat riktiga vägar till modellen från OpenStreetMaps® för att veta exakt var fordonet befinner sig, till exempel så valde såklart ’Göteborgarna’ på Fengco och Provinn att testa funktionerna i en modell av centrala Göteborg.

Det har varit ett mycket spännande projekt och vi tycker det är riktigt häftigt hur vi som är specialister på system inom utveckling och testning kan arbeta tillsammans med Provinn som är specialister inom testsystem för GNSS för att skapa nya och unika lösningar. Tillsammans kan vi säkerställa effektiva testprocesser vid utvecklingen av framtidens fordon!

Har du några frågor eller funderingar kring detta projekt, eller är ni intresserade av ett liknande demo? Kontakta Samuel Sjödin på samuel@fengco.se.

Kontakta oss